Máy 1 kim điện tử dầu bán khô DURKOPP ADLER 281-140342-03
Giới thiệu máy may công nghiệp SIRUBA
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ đầu nhỏ Siruba 747KS-514M-3-24
Máy may 1 kim điện tử may hàng dày Siruba DL7200-BX2-16
Máy may 1 kim điện tử nâng chân vịt tự động Siruba DL7200-BM1-16
Máy viền đầu bằng đánh bông 4 kim 6 chỉ Siruba F007K-W922-460/FW-5
Máy rô đê trang trí (picot) Siruba Z008 248Q
Hiển thị kết quả từ 1 - 16 trên tổng 26
@2019 Bản quyền thuộc về TIN SON